Aktualności:

25-05-2017r. - Publikacja w czasopiśmie Fizyka w Szkole z Astronomią

22-04-2017r. - Wygłoszenie referatu podczas Konferencji Młodych Naukowców Dokonania Naukowe Doktorantów - V edycja specjalna

20-04-2017r. - Prezentacja plakatu podczas XIV Katowicko-Krakowskiego Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

20-04-2017r. - Wygłoszenie referatu podczas XIV Katowicko-Krakowskiego Seminarium Fazy Skondensowanej

30-03-2017r. - Publikacja w czasipiśmie Fizyka w Szkole z Astronomią

23-03-2017r. - Wygłoszenie referatu podczas Seminarium IFJ PAN.

21-03-2017r. - Publikacja w czasipiśmie Physical Review E

28-02-2017r. - Wygłoszenie referatu podczas Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej IFJ PAN.

01-02-2017r. - Publikacja w czasipiśmie Fizyka w Szkole z Astronomią

26-01-2017r. - Publikacja w czasopiśmie Mathematical Biosciences

07-12-2016r. - Wygłoszenie referatu na zaproszenie podczas Seminarium Fizyki Medycznej na Wydziale Fizyki i Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Ferrara

20-09-2016r. - Wyjazd na trzymiesięczny staż do Uniwersytetu w Ferrarze

13-09-2016r. - Wygłoszenie referatu podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Kryształy Molekularne 2016

21-06-2016r. - Wygłoszenie referatu podczas XIII Katowicko-Krakowskiego Seminarium pt. „Fizyka Fazy Skondensowanej”

02-06-2016r. - Wygłoszenie referatu podczas XI Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków

30-05-2016r. - Publikacja dwóch rodzialów monografii w opracowaniu "Zagadnienie aktualnie poruszane przez młodych naukowców 5"

01-04-2016r. - Publikacja w czasopiśmie Fizyka w Szkole

14-03-2016r. - Wszczęcie przewodu doktorskiego

22-02-2016r. - Publikacja w czasopiśmie Journal of Education & Technical Sciences

01-02-2016r. - Publikacja w czasopiśmie Fizyka w Szkole

19-01-2016r. - Wygłoszenie referatu podczas Seminarium Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (N03)

11-12-2015r. - Publikacja artykułu w czasopiśmie Phase Transitions

05-12-2015r. - Otrzymanie wyróżnienia za wygłoszony referat podczas Ogólnopolskiej Konferencji Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki – IX edycja

01-12-2015r. - Publikacja w czasopiśmie Fizyka w Szkole

05-12-2015r. – Wygłoszenie referatu podczas Ogólnopolskiej Konferencji Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki – IX edycja

25-09-2015r. - Prezenter podczas Nocy Naukowców 2015

21-09-2015r. - Publikacja dwóch rodzialów monografii w opracowaniu "Zagadnienie aktualnie poruszane przez młodych naukowców"

16-09-2015r. - Wygłoszenie referatu podczas międzynarodowej konferencji 35th Symposium on Dynamical Properties of Solids

13-09-2015r. - Udział w międzynarodowej konferencji 35th Symposium on Dynamical Properties of Solids

03-09-2015r. - Wygłoszenie referatu podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kryształki Molekularne 2015

02-09-2015r. - Przewodniczący Ogólnopolskiej Konferencji Kryształki Molekularne 2015

01-09-2015r. - Publikacja w czasopiśmie Journal of Education & Technical Sciences

25-08-2015r. - Udzielenie Prawa Ochronnego nr PL 403419 (A1)

24-08-2015r. - Zgłoszenie Patentowe nr P.413525

07-07-2015r. - Publikacja w czasopiśmie Journal of Advances in Physics

06-07-2015r. - Udział w międzynarodowej konferencji Multiscale phenomena in molecular matter

26-06-2015r. - Publikacja w czasopiśmie Physica Status Solidi(b)

11-06-2015r. - Wygłoszenie referatu podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach faz skondensowanych"

28-05-2015r. - Publikacja w czasopiśmie Fizyka w Szkole z Astronomią

23-04-2015r. - Otrzymanie wyróżnienia za wygłoszony referat podczas Ogólnopolskiej Konferencji Dokonania Naukowe Doktorantów III

18-04-2015r. - Wygłoszenie referatu podczas Ogólnopolskiej Konferencji Dokonania Naukowe Doktorantów III

24-03-2015r. - Wygłoszenie referatu podczas Seminarium Koła Naukowego Fizyków Kwark PK

26-02-2015r. - Publikacja w czasopiśmie Europhysics News

03-12-2014r. - Publikacja w czasopiśmie Journal of Education & Technical Sciences

17-11-2014r. - Wygłoszenie referatu podczas Seminarium Koła Naukowego Fizyków Kwark PK

21-09-2014r. - Wygłoszenie referatu podczas Seminarium Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (N03)

12-09-2014r. - Referat podczas ogólnopolskiej konferencji Kryształy Molekularne 2014

10-09-2014r. - Referat podczas międzynarodowej konferencji 7th Forum Acusticum 2014 Kraków

07-09-2014r. - Udział w ogólnopolskiej konferencji Kryształy Molekularne 2014

07-09-2014r. - Udział w międzynarodowej konferencji 7th Forum Acusticum 2014 Kraków

02-09-2014r. - Rozpoczęcie studiów III stopnia w Uniwersytecie w Ferrarze

25-08-2014r. - Publikacja w czasopiśmie Fizyka w Szkole

25-08-2014r. - Publikacja monografii "Utlenianie w zastosowaniu do syntez"

03-07-2014r. - Dwie publiakcje w materiałach konferencyjnych Wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia

01-07-2014r. - Udzielenie Prawa Ochronnego na znak towarowy słowno-grafoczny Journal of Education & Technical Sciences

12-06-2014r. - Publikacja w czasopiśmie naukowym Dokonania Młodych Naukowców

12-06-2014r. - Publikacja w materiałach konferencyjnych WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI, V Edycja

20-05-2014r. - Referat podczas konferencji XXI Czech-Polich Seminar, Structural and ferroelectric phase transitions

19-05-2014r. - Udział w międzynarodowej konferencji XXI Czech-Polich Seminar, Structural and ferroelectric phase transitions

17-05-2014r. - Wykład na zaproszenie podczas II Krakowskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków

07-02-2014r. - Publikacja w czasopiśmie Fizyka w Szkole

02-02-2014r. - Publikacja monografii "Wykorzystanie oprogramowania Matlab do sterowania w czasie rzeczywistym modelem samolotu w symulatorze lotu"

11-01-2014r. - Wygłoszenie referatu podczas ogólnopolskiej konferencji nt.: WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI, V Edycja - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

15-10-2013r. - Wygłoszenie referatu w ramach Seminarium Zakładu Badań Strukturalnych - Zagadnienia Układów Makroskopowych i Molekularnych

05-08-2013r. - Zgłoszenie patentowe znaku towarowego Z.417450

02-07-2013r. - Rozpoczęcie studiów III stopnia w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Badań Strukturalnych - kierunek Fizyka Teoretyczna

27-06-2013r. - Wstąpienie do Polskiego Towarzystwa Fizycznego

23-06-2013r. - Publikacja w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK

19-06-2013r. - Prezentacja posteru podczas VII Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego w Toruniu

11-06-2013r. - Ukończenie z wyróżnieniem studiów II stopnia - uzyskanie tytułu magistra inżyniera fizyki technicznej

Copyright © 2008 - 2017, Marcin Majka