News:

16-10-2018 - A chapter in the book Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 13

19-09-2018 - Polish Invention Patent No 229962

11-09-2018 - A chapter in the book Advances in Acoustics

11-09-2018 - An article in Proceedings of the IEEE

01-09-2018 - An article in European Journal of Applied Physiology

15-06-2018 - The lecture during XV Seminarium Katowicko-Krakowskie Fizyka Ciała Stałego"

11-05-2018 - An invited lecture during Polish Nationwide Symposium „Informacyjna koncepcja przestrzeni dzieła muzycznego"

28-03-2018 - An article in Fizyka w Szkole z Astronomią

06-03-2018 - The lecture during Seminary of Condensed Matter Physics

03-01-2018 - An article in Technical Transactions

03-01-2018 - An article in Fizyka w Szkole z Astronomią

02-11-2017 - An article in Fizyka w Szkole z Astronomią

30-08-2017 - The prize for the best communication on applied subject during XXXVI International Symposium Dynamical Properties of Solids.

29-08-2017 - The lecture during XXXVI International Symposium Dynamical Properties of Solids

27-08-2017 - An article in Fizyka w Szkole z Astronomią

13-07-2017 - Public doctoral dissertation defence

Copyright © 2008 - 2018, Marcin Majka